DØS-hjem

Dansk-Østrigsk Selskab 

  

Kombineret

GENERALFORSAMLING og

CAFÉEFTERMIDDAG


 

Generalforsamling
Lørdag den 22. august 2020 kl. 14:00

Sted: Tårngårdens Fælleslokale, Tårnvej nr. 95A
Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 6. Valg til bestyrelsen – Annelise Dittmer, Birgitte Nielsen og Freddy Rylander er på valg. De er alle villige til genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 8. Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

   

  Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 22. juli 2020.

   

  Hvis tiden tillader det, er der efter selve generalforsamlingen planer om et lille fornøjeligt indslag som en udfordring til vores viden. Hvad der ligger helt fast er, at den står på kaffe/te og østrigsk inspireret bagværk samt hyggesnak.

   

  Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, men vil man deltage i spisningen, må vi bede om betaling og bindende tilmelding senest søndag den 16. august 2020.

   

  Pris pr. person: 

  Kr.   100,-


  I må meget gerne indbetale til foreningens konto i Nordea:

  Reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536.    

  Angiv venligst navn, antal og dato for arrangementet, når I tilmelder jer. 

  Betaling kan naturligvis stadig finde sted på selve aftenen med kontanter alternativt med MobilePay på 2339 1936.

   

   

   

  MEDLEMSKAB

  Dersom I skulle have fået interesse for at høre nærmere om Dansk-Østrigsk Selskab er I meget velkomne til at kontakte

   

  Formanden Hanne Bruun (e-mail: htbruun@mail.dk – tlf. 3641 0160 og M 2339 1936)

  eller

  Sekretær Annelise Dittmer (e-mail: annelisedittmer@gmail.com – tlf.  M 2462 4599)

   

  I er altid velkomne til at deltage i et par arrangementer som gæster.

   

  I vil da få et indtryk af os og vores arrangementer, inden I tager endelig stilling til medlemskab.

   

  Medlemskontingent i Dansk-Østrigsk Selskab er kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 235,- pr. par.

   

  Ved de enkelte arrangementer betales et mindre variabelt beløb til dækning af de aktuelle udgifter ved det pågældende arrangement.

   

  LINKS

  KUKS

  Foreningen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke

   

  Østrigsk Turistbureau

  Ferie i Østrig

   

  Oesterreichisch Daenische Gesellschaft

   

  Østrigsk Klub

   

  Dansk-tysk Selskab

   

  Weltbund community

   

  Goethe Instituttet

   

  Arnold Busck