Kære medlemmer og venner af Østrig!

                                                                                                                                 

    Januar 2012

 

Inden vi ser fremad i det ukendte år, vil vi et øjeblik se tilbage på det forgangne år, hvor Dansk-Østrigsk Selskab desværre igen mistede et af sine trofaste medlemmer. Grete Weis måtte i efteråret bukke under for længere tids sygdom. Vi vil mindes Grete Weis som et meget levende menneske med sine egne meninger, et menneske, der spredte glæde omkring sig. Hun satte en ære i at deltage i så mange møder, som hun overhovedet kunne, trods mange smerter. Grete vil blive savnet, især ved de lejligheder, hvor vi kunne nyde godt af hendes evner på et klaver.

– Æret være hendes minde!

 

______________________________________

 

 

Et helt nyt år ligger nu foran os. Ingen ved, hvad det vil bringe os. Bestyrelsen ønsker imidlertid jer medlemmer og i øvrigt alle modtagere af dette brev et rigtig godt og helsebringende 2012. Vi benytter lejligheden til at sige jer alle tak for dejligt samvær i 2011 og håber at se jer i stort tal ved arrangementerne i det nye år.

 

I forbindelse med Sten Høgels levende foredrag om Franz Liszt i efteråret udtrykte deltagerne stor interesse for en film om denne store komponist. Vi lægger derfor ud med en film, der er et strejftog gennem Franz Liszt’s liv

 

 

 

”DAS KONZERT BIN ICH” – en film af Augustine Wöss.

Tirsdag, den 31. januar 2012 - kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 2

 

I filmen møder vi Daniel Barenboim, Nike Wagner, Leonard Bernstein, Elisabeth Leonskaja og mange andre. Christoph Wagner-Trenkwitz står for dette kulturelle strejftog gennem komponistens liv og værk. – Efter filmen bliver der som sædvanlig tid til hyggeligt samvær og en god snak.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød) kr. 65,- (1 stk. smørrebrød)

Pris for gæster:

Kr. 110,- (2 stk. smørrebrød), kr. 85,- (1 stk. smørrebrød)

 

Bindende tilmelding allersenest fredag den 27. januar 2012 – meget gerne før.

 

 

 

På grund af uoverskuelige problemer med DSB netop den dag i oktober 2011, hvor vi skulle have haft besøg af Pia Wahlstrøm Larsen med nedenstående foredrag, nåede Pia slet ikke frem. De fremmødte deltagere fik imidlertid en rigtig god aften alligevel, idet Helen Krag beredvilligt sprang ind og fortalte om sine interviews med gamle skolekammerater i Wien, om de tanker og følelser, de havde haft og stadig har om deres oplevelser fra nazitiden.

 

Men Pia vil stadig gerne holde sit foredrag for os. Så her kommer det så:

 

MEHRSPRACHIGKEIT

Onsdag den 21. marts, 2012 kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby – 3. sal lokale 2

 

Pia introducerer selv sit foredrag således:

 

MEHRSPRACHIGKEIT am Beispiel Wien

Was ist Mehrsprachigkeit? Wo findet man Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum? Wie versucht man die Probleme in der Schule zu lösen?

Mit diesen drei Fragen als Ausgangspunkt nähern wir uns der Problematik der Mehrsprachigkeit in der multikulturellen und globalisierten Welt, und besonders Wien zeichnet sich zunächst durch ihre Geschichte als Mittelpunkt des Habsburgerreiches und später als zentrale Station der Einwanderung aus Mittel- und Osteuropa besonders gut aus, um einen Eindruck von dieser Komplexität zu bilden.

 

Kom og vær med til denne anderledes, men uden tvivl spændende og oplysende aften.

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at aftenens foredrag vil blive holdt på tysk.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød) kr. 65,- (1 stk. smørrebrød)

Pris for gæster:

Kr. 110,- (2 stk. smørrebrød), kr. 85,- (1 stk. smørrebrød)

                                           

Bindende tilmelding allersenest lørdag den 17. marts 2012 – men meget gerne før.

 

 

GENERALFORSAMLING

 

Mandag den 16. april 2012 - kl. 19:00 

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 3

 

Dagsorden efter vedtægterne:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.  Fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår.

5.  Valg til bestyrelsen.

6.  Valg af revisorer samt revisorsuppleant.

7.  Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.

 

På valg til bestyrelsen er: Kuno Malinowski, som er villig til genvalg.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 28. februar 2012.                                 

 

 

Vi vil gerne opfordre til, at så mange af jer som overhovedet muligt vil møde op på generalforsamlingen. Selv om I altid har mulighed for at udtrykke jeres mening om vores forening, er det specielt ved generalforsamlingen, at der kan blive drøftet forskellige ting. Det er jo JERES forening. Derfor vil vi gerne se så mange som muligt også denne aften.

Efter generalforsamlingen hygger vi os sammen med smørrebrød og østrigsk vin under de sædvanlige hyggelige former. Endvidere har bestyrelsen planlagt at vise en video med Sir Peter Ustinov, der fører os gennem de smukke parkanlæg omkring Schloss Schönbrunn.

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis, men priser for det øvrige er:

 

Pris for medlemmer:          Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød), kr. 55,- (1 stk. smørrebrød)

Pris for gæster:                  Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1 stk. smørrebrød)

Bindende tilmelding til traktementet allersenest torsdag den 12. april 2012 - gerne før.

 

 

S O M M E R A F S L U T N I N G

Hørsholm Korets Lillekor

 

Lørdag, den 12. maj 2012 i tidsrummet kl. 14:30 – 17:30

Medborgerhuset Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg – OBS! OBS! Bemærk stedet!

 

Vi har glædet os til at meddele jer, at vi denne eftermiddag får besøg af Hørsholm Korets Lillekor, som vi sidste gang mødte ved 60 års jubilæet for to år siden. Med deres gode humør og sangglæde vil de helt sikkert give os en dejlig afslutning før sommertiden. Der bydes denne dag på lidt mundgodt og en lille forfriskning.

 

Pris for medlemmer:      Kr. 90,-                              Pris for gæster:     Kr. 110,-

 

Bindende tilmelding allersenest tirsdag den 8. maj 2012 - gerne før.

 

 

Tilmelding til arrangementerne kan ske således:

 

1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 29 23 45 99

3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).  Afbud bedes så vidt muligt foretaget

Senest kl. 08:00 på dagen for arrangementet.

 

Angives antallet af smørrebrød ikke, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

Tilmeldingerne er som nævnt bindende. Dersom foreningen ikke har modtaget noget afbud, vil kassereren fremsende en opkrævning for prisen for det pågældende arrangement.

 

 

 

I N F O R M A T I O N E R:

 

Kontingent

Med dette årets første medlemsbrev følger også nytårshilsenen fra selskabets kasserer, nemlig en udfyldt indbetalingsblanket m.m.

Kontingent, kr. 130,00 for enkeltmedlemskab og kr. 205,00 for par bedes indbetalt snarest muligt.

 

Der er flere måder at betale kontingent på, så derfor vedlægges betalingsvejledningen, som bedes læst og fulgt nøje.

 

Nyhed: DØS hjemmeside      

Det er med glæde, vi kan annoncere, at Dansk-Østrigsk Selskab nu også er at finde på web-adressen www.dansk-oestrigsk-selskab.dk. Enkelte planlagte punkter er udestående, men der arbejdes på sagen. Bestyrelsen vil jævnligt opdatere hjemmesiden – så hold øje og kom gerne med eventuelle kommentarer.          

 

Vedr. AÖWB – Auslandsösterreicher-Weltbund

Vi har et antal foldere, der indeholder informationer om hvad AÖWB står for og hvilke fordele, man kan have ved at være medlem.

Folderne kan fås ved medlemsmøderne hos kassereren, Torben Bruun, eller ved at kontakte ham pr. telefon 36 41 01 60 eller pr. mail htbruun@mail.dk. Der kan I også få oplyst priserne.

 

Offentlige transportmuligheder til Valby Kulturhus:

Med placeringen ved Toftegårds Plads har Valby Kulturhus god adgang til den kollektive trafik.

På Toftegårds Plads ad Vigerslev Allé finder man buslinjerne 1A, 4A og 133.

På Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man buslinjerne 16E, 18 og 132.

Ca. 5-10 minutters gang fra Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man Valby Station, hvor man kan benytte S-togslinjerne: B Holte-Høje Tåstrup, C Klampenborg-Ballerup og H Farum-Frederikssund.

 

Offentlige transportmuligheder til Medborgerhuset, Danasvej.

Buslinjerne 2A og 250S til Forum metrostation. Buslinje 3A til H.C. Ørsteds Vej. Buslinje 14 til Værnedamsvej. Bus 15 kører ad Gl. Kongevej med stoppesteder ved H.C. Ørsteds Vej og Værnedamsvej. Metro til Forum station. S-tog til Vesterport station.

 

Parkeringsmuligheder

Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Indkørsel til parkeringspladserne fra Gl. Køge Landevej.

 

Anderledes er det ved Medborgerhuset på Danasvej. Der må man prøve lykken på vejene i nærheden og i øvrigt følge Frederiksberg Kommunes parkeringsregler. Ved korrekt brug af parkeringsskiven er der på lørdage 2 timers fri parkering mellem kl. 8-15. Efter kl. 15 er der ingen restriktioner om lørdagen. Så husk at sætte parkeringsskiven.

 

 

 

På hjerteligt gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

 

Hanne Bruun, Annelise Dittmer og Susanne Otepka