Kære venner og medlemmer og venner af Østrig!

 

                                                                                                                                  September 2009

 

 

Ja, så er tiden kommet, hvor vi igen skal ses til arrangementer i Dansk-Østrigsk Selskab. Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer med gode oplevelser, og vi glæder os til at se jer alle i løbet af vinteren.

 


 

Cistercienserklosteret

Stift HEILIGENKREUZ

 

 

Tirsdag den 6. oktober, 2009 kl. 19:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

På baggrund af udsendelsen i 2008 af den smukke CD ”Chant – Music for Paradise” med korsange sunget af munkene ved Stift Heiligenkreuz blev vi inspireret til at vise lidt om, hvordan livet egentlig former sig i klosteret. Filmen viser det smukke klosteranlæg og kunstskatte fra klosteret, som blev grundlagt i 1133. Endvidere giver den et interessant indblik i cisterciensermunkenes daglige liv.

 

Som sædvanlig vil der også blive mulighed for en rigtig hyggesnak over lidt østrigsk vin og dansk smørrebrød.

 

Pris for medlemmer:         2 stk. smørrebrød: kr. 75                     1 stk. smørrebrød: kr. 50

 

Pris for gæster:                 2 stk. smørrebrød: kr. 90                    1 stk. smørrebrød: kr. 65

 

 

Bindende tilmelding senest fredag den 2. oktober 2009 – gerne før.


 

 

Markering af Haydn-året i DØS

Foredrag om komponisten Joseph Haydn af Sten Høgel

Lørdag den 14. november, 2009, kl. 15.00                                     

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Igen i år har Dansk-Østrigsk Selskabs musikekspert Sten Høgel sagt ja til at glæde os med sin viden og inspirerende fortælleglæde. I år er det så Joseph Haydn, der står for tur i anledning af 200 året for hans død. Det bliver med garanti en både spændende, hyggelig og lærerig eftermiddag om musikkens Shakespeare.

 

Bemærk, at dette arrangement er et eftermiddagsarrangement, hvorfor traktementet vil bestå af kage og vin. Også her vil vi have mulighed for hygge, men også for at stille spørgsmål til Sten Høgel.

 

Pris for medlemmer:          50 kr.

Pris for gæster:                  65 kr.

Bindende tilmelding senest onsdag den 11. november 2009 – gerne før.

 

 

 

 

JULEKONCERT OG JULEFEST

Mandag den 7. december 2009 kl. 19:00

Tysk Reformert Kirke og krypt,

Gothersgade 111, København K

 

Så er vi nået frem til vores traditionelle julekoncert og julefest. I skrivende stund er programmet ikke helt fastlagt, men det skulle være ganske vist, at Kirsten Høgel i år skulle komme med sine dygtige sangere. Så det kan vi glæde os til. Men der er åbent for overraskelser, så tiden vil vise, hvad vi kommer til at opleve.

 

 

Efter koncerten vil vi som sædvanligt hygge os med samvær i krypten under kirken, hvor bestyrelsen – også sædvanen tro – vil sørge for et stykke smørrebrød samt julegodter og måske også et lille lotteri – dertil lidt østrigsk vin. Samværet krydres med en eller to fællessange om julen både på tysk og dansk, således at vi på en hyggelig måde kan ønske hinanden glædelig jul. Også her er der åbent for overraskelser, sådan skal det jo være i december.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 75,-

 

Pris for gæster:

Kr. 85,-

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 2. december 2009 – gerne før.

 

 

OBS: MATERIALE TIL ARKIV

Ved sidst afholdte generalforsamling blev det besluttet at få samling på det arkivmateriale, der findes vedrørende Dansk-Østrigsk Selskabs tilblivelse og eksistens over årene. Hvis nogle af jer skulle ligge inde med sådant materiale, som kunne være af historisk interesse i forbindelse hermed, ville vi meget gerne høre fra jer. Eventuelt materiale vil så blive scannet eller fotograferet og lagt ind på en ekstern harddisk til glæde for nuværende og fremtidige medlemmer af selskabet. Dette arbejde er allerede så småt i gang, men der kunne muligvis gemme sig spændende ting i gemmerne hos nogle af jer. Vi håber på jeres hjælp. I vil naturligvis få materialet tilbage.

 

 

INFORMATION:

 

Som det sikkert vil være flere af jer bekendt, er ambassadør Dr. Erwin Kubesch af den østrigske regering blevet kaldt til anden tjeneste og har således forladt Danmark. Den nye ambassadør hedder Dr. Daniel Krumholz.

 

 

Fra European Cultural Services har vi modtaget tilbud om køb af en brochure, der præsenterer de 27 EU-stater. Man finder deri alt, hvad der er værd at vide om regeringsform og geografi m.v. i de enkelte stater. Brochuren er tresproget (engelsk, tysk, fransk) og omhandler samtlige 27 EU medlemsstater. Brochuren kan også fås med tilføjelse af dansk. (altså firsproget: Engelsk, tysk, fransk, dansk). Brochuren er på 60 sider (A4). Prisen er € 6,00 pr. stk. – ved køb af 50 stk. vil stykprisen være € 5,50 og ved køb af 100 stk. € 5,00. Derudover tilbydes en CD ”Europäische Union, 27 Nationen – 27 Hymnen” (plus Europahymnen) i instrumental udførelse. CD’en alene koster € 12,90. Ønskes både brochure og CD er den samlede pris € 16,90. Alle priser ekskl. forsendelse. Der kan bestilles pr. telefon, fax eller mail.

 

Pr. tlf.:          +43-1-90 78 801 (man-tors: 10.00 – 12.00, 12.00 – 15.00; fre: 9.00 – 13.00)

Pr. fax:          +43-1-90 78 801

Pr. mail:        bestellung@european-cultural-services.org

 

Betaling mod regning eller med kreditkort (Visa, Diners, Mastercard). Ved betaling med kreditkort angives kortindehaver, kortnummer og udløbsdato).

 

 

 

E-MAIL: Igen beder vi om meddelelse om eventuelle nye e-mail adresser. Der er to grunde til vores interesse for e-mail adresserne: Jo flere udsendelser vi kan foretage pr. e-mail jo mere kan vi spare på den dyre porto og måske få lidt flere penge til rådighed for arrangementerne. En anden grund er, at vi vil have mulighed for hastemeddelelser, hvis noget spændende skulle dukke op, som vi synes, I skal orienteres om.

 

REFERAT OG REGNSKAB: Vi medsender referat af forårets generalforsamling samt foreningens regnskab, selv om de medlemmer, der var til stede ved generalforsamlingen, allerede har fået et eksemplar.

 

 

 

Tilmelding til de annoncerede arrangementer kan ske således:

 

1) Skriftligt til:

    Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

 

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.:

    47 33 36 31

 

3) Elektronisk på:

    dittmer@post6.tele.dk

 

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).

Angives antallet af smørrebrød ikke, så regner vi med, at I ønsker 2 stk.

Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

 

 

OBS: NY INFO OM PARKERINGSMULIGHEDER PÅ FREDERIKSBERG

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har ganske vist pr. 1. januar 2009 vedtaget 2-timers parkeringszone. Man kan altså nu igen holde gratis to timer. Begrænsningen gælder mandag-fredag kl. 8-20 og lørdag kl. 8-15. (Har man behov for mere parkeringstid må man købe en 1-dags licens. Kan købes på tankstationer og koster 35 kr.)

 

MEN grundet Frederiksberg Kommunes beslutning om etablering af cykelstier på såvel Thorvaldsensvej som Danasvej, er der vejarbejde i gang, hvilket desværre vil kunne give nogle problemer med at finde parkeringspladser.

 

Vi håber naturligvis, at I har mod på at komme alligevel!

 

 

 

På gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

Annelise Dittmer og Hanne Bruun