August 2010

 

 

 

ET FARVEL TIL WIENERBARNET, DER BLEV DANSKER

Et lille menneske med et stort hjerte, der bankede varmt for både Østrig og Danmark, er ikke blandt os mere. Elisabeth Keutmann døde natten til den 11. juli 2010. Efter et langt og meget virksomt liv kunne hun ikke mere. Hun vil blive husket som en stor personlighed, der arbejdede utrætteligt for det, hun troede på. I Dansk-Østrigsk Selskab mindes vi hendes store og uegennyttige arbejde for som bestyrelsesmedlem at fremme de gode relationer mellem Østrig og Danmark og mellem individuelle personer i de to lande. Endvidere har hun som mangeårig formand for Wiener Klubben ydet en stor indsats for at holde sammen på gamle wienerbørn og for at bevare kontakten til deres gamle fædreland - det fædreland hun aldrig glemte. For dette arbejde har hun fra Østrig modtaget flere udmærkelser.

Elisabeth Keutmann vil blive savnet, men aldrig glemt!

 

 

 

--------------------------------------------------

 

 

 

Kære venner og medlemmer og venner af Østrig!

 

Det sidste arrangement i foråret var jo den hyggelige markering af Dansk-Østrigsk Selskabs 60 års jubilæum. Det var en festlig eftermiddag med vores egen Wiener café med mange østrigske lækre kager bagt af nogle af vore søde østrigskfødte medlemmer. Sammen med dette brev vil I finde et lille minde fra denne hyggelige eftermiddag, og de af jer, der ikke kunne komme, kan få en lille fornemmelse af festen.

 

Ved generalforsamlingen i april måned måtte bestyrelsen jo melde om en betragtelig forhøjelse af lokalelejen i medborgerhuset på Danasvej, hvilket I vil kunne læse om i vedlagte referat af generalforsamlingen. Formanden og kassereren har i den mellemliggende tid undersøgt forholdene i Valby Kulturhus og fundet, at de er acceptable for DØS. Det vil derfor være der, foreningen fremover vil afholde arrangementerne – lige bortset fra julearrangementet, der som altid finder sted i Reformert Kirke i Gothersgade. Adressen vil I finde nedenfor.

 

Oplysninger om transportmuligheder til Valby Kulturhus findes under punktet INFORMATIONER

 

Nu tager vi så fat på efterårssæsonen. Efter at I forhåbentlig har haft en dejlig sommer, vil vi byde jer velkommen til hyggelige arrangementer i oktober, november og december og vi glæder os til at se jer alle igen.

 

Vi lægger ud med en rigtig kærlighedshistorie:

 

 

 

 

 


 

GELIEBTER JOHANN – GELIEBTE ANNA

 

Tirsdag den 5. oktober, 2010 kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

I anledning af 150 året for ærkehertug Johanns død har forfatter og regissør Julian Pölsler iscenesat den enestående kærlighedshistorie mellem ærkehertug Johann og Anna Plochl i en stor fjernsynsfilm. Et kærestepar, der ikke kunne være mere forskellige: Han er bror til den regerende Habsburgermonark, og hun er en postmesters datter. Johanns og Annas første møde fandt sted på det sagnomspundne Toplizsee. Et kig på hinanden var nok, og de kunne ikke glemme hinanden.

 

Fra kejseren til det almindelige menneske af folket troede ingen på kærligheden mellem den unge pige og den betydeligt ældre ærkehertug. Dog al modstand og genvordigheder til trods sejrede kærligheden og tilliden over politiske beregninger og folks snæversynethed.

 

Skuepladsen for handlingen ligger i hjertet af Østrig – i Steiermark Salzkammergut ved foden af Dachstein. De maleriske bjerglandskaber rigt skovklædte rundt om søen danner baggrund for en af de smukkeste kærlighedshistorier i den østrigske historie. I Graz og Hochschwab området blev også filmet, og efterhånden flere steder, såsom Klosterneuburg og Wien.

 

Pris for medlemmer:         2 stk. smørrebrød: kr. 70                     1 stk. smørrebrød: kr. 50

 

Pris for gæster:                 2 stk. smørrebrød: kr. 85                    1 stk. smørrebrød: kr. 65

 

Bindende tilmelding senest fredag den 1. oktober 2010 – gerne før.

 

 

 

K.U.K.S.

K.U.K.S. International Galla Festival of National Fare finder i år sted fredag den 29. oktober kl. 19:30. Som sædvanlig foregår den i Københavns Rådhushal.

K.U.K.S.’ bestyrelse arbejder på at sammensætte et spændende og festligt program. UpTown Jazz Band underholder aftenen igennem. Det er en traditionsrig aften, en ægte ”Københavner begivenhed”. Påklædning er smoking, nationaldragt el. mørkt tøj.  

 

Igen i år er det lykkedes at få adgangskort til en gunstig pris, hvorfor vi kan tilbyde dem til en pris af kr. 150,00 pr. person. I kan bestille adgangskort hos Annelise Dittmer. De vil blive tildelt jer i den rækkefølge I melder jer. Adgangskortene vil blive fremsendt i god tid inden arrangementet sammen med en opkrævning.

 

 

 

 

ATTER ET SPÆNDENDE MØDE MED ADI HOLZER OG HANS KUNST

Onsdag den 17. november, 2010, kl. 19.00                                     

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Vi havde for nogle år siden et meget interessant besøg af Adi Holzer, hvor han fortalte levende om sin kunst og sit liv. Desværre svigtede det tekniske udstyr, så vi ikke fik det hele med. Vi er derfor utroligt glade for, at Adi Holzer har sagt ja til at besøge os igen og vise os mere af sin spændende kunst.

 

Som det var tilfældet sidst, vil Adi Holzer blive meget glad for økonomiske bidrag til støtte for SPERANTA, hjemmet for de handicappede børn i Timisoara, Rumænien.

 

Pris for medlemmer:         2 stk. smørrebrød: kr. 75                     1 stk. smørrebrød: kr. 55

 

Pris for gæster:                 2 stk. smørrebrød: kr. 90                    1 stk. smørrebrød: kr. 70

 

Bindende tilmelding senest lørdag den 13. november 2010 – gerne før.

 

 

 

JULEKONCERT OG JULEFEST

Mandag den 6. december 2010 kl. 19:00

Tysk Reformert Kirke og krypt,

Gothersgade 111, København K

 

Det er næsten blevet en tradition, at Kirsten Høgel til vores julefest giver os en koncert med nogle af sine dygtige sangere. Og vi er glade for at kunne meddele, at vi heller ikke bliver snydt i år.

 

Efter koncerten vil vi som sædvanligt hygge os med samvær i krypten under kirken, hvor bestyrelsen – også sædvanen tro – vil sørge for et stykke smørrebrød samt julegodter og måske også et lille lotteri – dertil lidt østrigsk vin. Samværet krydres med en eller to fællessange om julen både på tysk og dansk, således at vi på en hyggelig måde kan ønske hinanden glædelig jul. Også her er der åbent for overraskelser, som der jo skal være i december måned.

Pris for medlemmer: Kr. 75,-

 

Pris for gæster: Kr. 90,-

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 2. december 2009 – gerne før.

 

 

INFORMATIONER:

 

Offentlige transportmuligheder til Valby Kulturhus:

Med placeringen ved Toftegårds Plads har Valby Kulturhus god adgang til den kollektive trafik. På Toftegårds Plads ad Vigerslev Allé finder man buslinjerne 1A, 4A og 133. På Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man buslinjerne 16E, 18 og 132. Ca. 5-10 minutters gang fra Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man Valby Station, hvor man kan benytte S-togslinjerne: B Holte-Høje Tåstrup, C Klampenborg-Ballerup og H Farum-Frederikssund.

 

Parkeringsmuligheder

Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Indkørsel til parkeringspladserne fra Gl. Køge Landevej.

 

REFERAT OG REGNSKAB: Vi medsender referat af forårets generalforsamling samt foreningens regnskab, selv om de medlemmer, der var til stede ved generalforsamlingen, allerede har fået et eksemplar. Endvidere sender vi en oversigt over bestyrelsen 2010.

 

Bestyrelsen har fået et lille antal eksemplarer af Lektor Jan Janssens skrift om ”Østrigske Spor i København”, som i sin tid blev til efter et foredrag i DØS. Publikationen vil kunne købes til en pris af kr. 25,00, hvis den købes på en mødeaften. Ønsker man derimod skriftet tilsendt, må vi beregne et tillæg på 19 kr. til porto.Lavahjerte, der har tilhørt W.A. Mozart

E-MAIL: Igen beder vi om meddelelse om eventuelle nye e-mail adresser. Der er to grunde til vores interesse for e-mail adresserne: Jo flere udsendelser vi kan foretage pr. e-mail jo mere kan vi spare på den dyre porto og måske få lidt flere penge til rådighed for arrangementerne. En anden grund er, at vi vil have mulighed for hastemeddelelser, hvis noget spændende skulle dukke op, som vi synes, I skal orienteres om.

 

 

Tilmelding til de annoncerede arrangementer og bestilling af adgangskort kan ske således:

 

1) Skriftligt til:

    Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

 

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.:

    47 33 36 31

 

3) Elektronisk på:

    dittmer@post6.tele.dk

 

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).

Angives antallet af smørrebrød ikke, så regner vi med, at I ønsker 2 stk.

Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

 

 

 

På gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

Annelise Dittmer og Hanne Bruun