August 2011

 

 

Kære venner!

 

Hermed byder vi jer alle rigtig hjerteligt velkommen til en ny efterårssæson i DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB. Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer, hvad enten I har været i Danmark med det noget blandede vejr, eller I har været under fremmede himmelstrøg. Vi håber, I vil synes om det program, vi har sat sammen til jer, og vi glæder os til at være sammen med jer igen.

 

Kom og vær med. Slut op om arrangementerne. Uden jer medlemmer har vi jo ingen forening. Så vi håber at se rigtig mange af jer i løbet af efteråret. Ved generalforsamlingen fremkom der ønsker om at prøve at ændre lidt på traktementet. Vi har derfor besluttet at gøre et lille forsøg her i efteråret, hvilket I vil kunne se nærmere nedenfor.

 

I april måned måtte vi desværre tage afsked med Freddy Rylander som formand for DØS, og der skal endnu en gang lyde en varm tak til ham for hans arbejde gennem årene! Heldigvis er han stadig et trofast medlem, så helt farvel var det ikke.

 

 

MEHRSPRACHIGKEIT

Tirsdag den 11. oktober, 2011 kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Det er med stor glæde vi kan meddele, at et af vore medlemmer gennem mange år, Pia Wahlstrøm Larsen, har lovet at ville causere over dette meget aktuelle emne. Pia introducerer selv sit foredrag således:

 

MEHRSPRACHIGKEIT am Beispiel Wien

Was ist Mehrsprachigkeit? Wo findet man Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum? Wie versucht man die Probleme in der Schule zu lösen?

Mit diesen drei Fragen als Ausgangspunkt nähern wir uns der Problematik der Mehrsprachigkeit in der multikulturellen und globalisierten Welt, und besonders Wien zeichnet sich zunächst durch ihre Geschichte als Mittelpunkt des Habsburgerreiches und später als zentrale Station der Einwanderung aus Mittel- und Osteuropa besonders gut aus, um einen Eindruck von dieser Komplexität zu bilden.

 

Kom og vær med til denne anderledes, men uden tvivl spændende og oplysende aften.

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at aftenens foredrag vil blive holdt på tysk.

 

 

Traktement:                      1 stk. smørrebrød med et glas vin samt kaffe/te og 1 stk. kage

 

                                          Medlemspris:        kr. 73

                                          Gæstepris:             kr. 88

                                           

Bindende tilmelding allersenest fredag den 7. oktober 2011 – men meget gerne før.

 

 

 

 

K.U.K.S. INTERNATIONAL GALLA FESTIVAL

 

Sted:    Københavns Rådhushal

Tid:      21. oktober kl. 19:30       

Som tidligere meddelt afholder K.U.K.S. i anledning af De Forenede Nationers Dag allerede igen i år den traditionsrige Galla Festival of National Fare.

Påklædning: smoking, nationaldragt el. mørkt tøj.  

 

Igen i år er det lykkedes at få adgangskort til en gunstig pris, hvorfor vi kan tilbyde dem til en pris af kr. 150,00 pr. person. I kan bestille adgangskort hos Annelise Dittmer. De vil blive tildelt jer i den rækkefølge I melder jer. Adgangskortene vil blive fremsendt i god tid inden arrangementet - - sammen med en opkrævning.

 

 

 

 

FRANZ LISZT – 200 ÅR

Tirsdag den 8. november, 2011, kl. 19.00                                       

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 

Rundt omkring i mange koncertsale er komponisten Franz Liszt blevet mindet på forskellig vis. Det er formentlig heller ikke undgået jeres opmærksomhed, at Franz Liszt blev født for 200 år siden. Også Dansk-Østrigsk Selskab vil gerne markere dette jubilæum.

 

Vi er rigtig glade for at kunne byde på et genhør med Sten Høgel, som så mange gange tidligere har beriget os med sin store viden fra musikverdenen. Denne aften vil Sten Høgel på sin hyggelige og medrivende måde fortælle os lidt om Franz Liszt. Det bliver helt givet en interessant og lærerig aften.

 

Traktement:                      1 stk. smørrebrød med et glas vin samt kaffe/te og 1 stk. kage

 

                                          Medlemspris:        kr. 73

                                          Gæstepris:             kr. 88

                                           

Bindende tilmelding allersenest fredag den 4. november 2011 – men meget gerne før.

 

 

 

 

JULEARRANGEMENT

Torsdag den 15. december 2010 kl. 19:00

Tysk Reformert Kirke og krypt,

Gothersgade 111, København K

Vi har igen i år fået lov at være såvel i Tysk Reformert Kirkes smukke kirkerum som i kirkens krypt, så vi kan holde traditionen og på en hyggelig måde ønske hinanden en glædelig jul.

 

I skrivende stund er programmet ikke fastlagt, men som sædvanlig vil vi begynde i den flotte kirke og ligeledes på sædvanlig hyggelig vis slutte i krypten, hvor bestyrelsen – også sædvanen tro – vil sørge for et lille traktement samt julegodter og måske også et lille lotteri, samt ikke at forglemme lidt østrigsk vin.

 

På hjerteligt gensyn.

 

Medlemspris: Kr. 75             Gæstepris: kr. 90

 

 

Bindende tilmelding allersenest mandag den 12. december – men meget gerne før.

 

 

DIVERSE

 

Bestyrelsen har stadig et lille antal eksemplarer af Lektor Jan Janssens skrift om ”Østrigske Spor i København”, som i sin tid blev til efter et foredrag i DØS. Publikationen vil kunne købes til en pris af kr. 25,00, hvis den købes på en mødeaften. Ønsker man derimod skriftet tilsendt, må vi beregne et tillæg på 22 kr. til porto.

 

Folkeuniversitetet i København

Vi er blevet opmærksomme på, at Folkeuniversitet i København har et par forelæsningsrækker med relation til Østrig: Et historisk emne med titlen ”Wiens drømme og virkeligheder. Idéhistorisk nedslag i Mellemeuropas kulturhovedstad” samt et kunsthistorisk emne med følgende titel ”Den europæiske symbolisme og jugendkunst omkring wienermalerne Gustav Klimt, Egon Schiele og Oskar Kokoschka.” Det fysiske program ligger bl.a. på biblioteker, men kan også findes på www.fukbh.dk.

 

 

E-MAIL: Endnu en gang beder vi om meddelelse om, hvis der er flere af jer, der har fået e-mail adresse, eller hvis I har fået en ny. Der er to grunde til vores interesse for e-mail adresserne: Jo flere udsendelser vi kan foretage pr. e-mail jo mere kan vi spare på den dyre porto og måske få lidt flere penge til rådighed for arrangementerne. En anden grund er, at vi vil have mulighed for hastemeddelelser, hvis noget spændende skulle dukke op, som vi synes, I skal orienteres om.

 

 

 

 

 

INFORMATIONER:

 

Offentlige transportmuligheder til Valby Kulturhus:

Med placeringen ved Toftegårds Plads har Valby Kulturhus god adgang til den kollektive trafik. På Toftegårds Plads ad Vigerslev Allé finder man buslinjerne 1A, 4A og 133. På Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man buslinjerne 16E, 18 og 132. Ca. 5-10 minutters gang fra Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man Valby Station, hvor man kan benytte S-togslinjerne: B Holte-Høje Tåstrup, C Klampenborg-Ballerup og H Farum-Frederikssund.

 

Parkeringsmuligheder

Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Indkørsel til parkeringspladserne på Toftegårds Plads skal ske fra Gl. Køge Landevej.

 

 

Tilmelding til de annoncerede arrangementer og bestilling af adgangskort kan ske således:

 

1) Skriftligt til:

    Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

 

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.:

    47 33 36 31

 

3) Elektronisk på:

    dittmer@post6.tele.dk

 

Skulle det blive nødvendigt at melde afbud, bedes I give Annelise besked pr. telefon eller mail (alternativt til Hanne på telefon 36410160).

 

Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

 

 

 

På gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

Hanne Bruun og Annelise Dittmer