Kære medlemmer og venner af Østrig!

 

                                                                                                                                  Februar 2009

 

 

Selv om vi er kommet et stykke ind i 2009, ønsker bestyrelsen alle medlemmer og venner et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at se jer til de arrangementer, vi har sat sammen til jer dette forår.

 

 

 

 

 

 

DEN SPANSKE RIDESKOLE I WIEN

Fredag, den 27. februar 2009 kl. 19:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

 

Selv om vi sidste år efter generalforsamlingen fik en dejlig oplevelse med de smukke hvide heste, har vi alligevel valgt at vise denne helt nye film, da den på en anden måde fortæller både om hestens udvikling i forhistorisk tid samt om udviklingen over århundrederne til det, som mange glæder sig over i dag: De smukke og dygtige heste ved den berømte spanske rideskole i Hofburg i Wien. Filmen giver også et fascinerende blik bag kulisserne i den verdensberømte rideskole.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 70,- (2 stk. smørrebrød) kr. 45,- (1 stk. smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød), kr. 65,- (1 stk. smørrebrød)

 

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 25. februar 2009 – gerne før.

 

 

 

BEMÆRK:    Parkeringsreglerne på Frederiksberg er blevet lempet! 

                        Se venligst under punktet INFORMATIONER.

 


 

 

BESØG AF ØSTRIGS AMBASSADØR I DANMARK DR. ERWIN KUBESCH

Fredag den 27. marts 2009 kl. 19:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Det er os en stor glæde at kunne meddele, at ambassadør dr. Erwin Kubesch har sagt ja til at komme i Dansk-Østrigsk Selskab denne aften. Vi ved, han har gjort sig nogle tanker om, hvad han vil præsentere for os, og vi ser med forventning frem til dette møde. Vi er sikre på, at det bliver en dejlig aften, som vi kan glæde os til. Som sædvanlig vil vi spise sammen og få en god snak med hinanden. Vi håber, at rigtig mange af jer vil benytte lejligheden til at komme og få en hyggelig aften i selskab med Østrigs højeste repræsentant i Danmark.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 70,- (2 stk. smørrebrød) kr. 45,- (1stk.smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød), kr. 65,- (1stk.smørrebrød)

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 25. marts 2009 – gerne før.

 

BEMÆRK:    Parkeringsreglerne på Frederiksberg er blevet lempet! 

                        Se venligst under punktet INFORMATIONER.

 

 

 

Generalforsamling

 

Onsdag den 29. april 2009 kl. 19:00 

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Dagsorden efter vedtægterne:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.  Fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår, jfr. § 4.

5.  Valg til bestyrelsen.

6.  Valg af revisorer samt revisorsuppleant.

7.  Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 28. februar 2009.

På valg til bestyrelsen er: Hanne og Torben Bruun, som begge er villige til genvalg.

Vi beder så mange medlemmer som muligt om at komme til generalforsamlingen. Det er ved denne lejlighed, vi har mulighed for med hinanden at snakke om, hvilke ønsker og idéer, vi hver især måtte have omkring arrangementerne. Måske er der også en eller anden, der har gjort sig nogle tanker om fremtiden i Dansk-Østrigsk Selskab. Der vil så netop denne aften være en mulighed for at komme frem med dem.

Efter generalforsamlingen spiser vi sammen under de sædvanlige hyggelige former, og bestyrelsen har planlagt at vise en lille film om Burg Forchtenstein i Burgenland. Burg Forchtenstein har ord for at være et af de smukkeste slotte i Østrig, der bl.a. rummer fyrst Esterházys samlinger.

 

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis, men priser for det øvrige er:

 

For medlemmer:   Kr. 70,- (2 stk. smørrebrød), kr. 45,- (1 stk. smørrebrød)

For gæster:           Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød), kr. 45,- (1 stk. smørrebrød)

Bindende tilmelding til traktementet allersenest mandag den 27. april 2009 - gerne før.

 

BEMÆRK:    Parkeringsreglerne på Frederiksberg er blevet lempet! 

                        Se venligst under punktet INFORMATIONER.

 

 

 

SOMMERAFSLUTNING

Lørdag den 16. maj 2009 kl. 15:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Festligt skal det være, når vi tager afsked med hinanden inden sommeren. Vi faldt for opsætningen af ”Im weissen Rössl” ved Mörbisch Seefestspiele 2008, et syngespil frit efter lystspillet af Blumenthal og Kadelburg, af Hans Möller og Erik Charell. Sangteksterne er af Robert Gilbert, musikken af Ralph Benatzky. Blandt de medvirkende kan blandt andre nævnes Rainhard Fendrich, Zabine Kapfinger, Klaus Eberhartinger. Regissøren er Karl Absenger, og man kan se Harald Serafin som Kaiser Franz Joseph – dog på hans egen underfundige måde. I det hele taget skal denne operetteopførelse ikke sammenlignes med de tidligere udgaver af Im weissen Rössl”, som man måtte have set. – Men festlig er den!

Denne eftermiddag viser vi også den sande historie om det berømte sted: Das Weisse Rössl – Die wahre Geschichte. Eine Dokumentation von Otto Schwarz.

 

Denne eftermiddag vil der blive trakteret med kage og vin.

 

Pris for medlemmer:                                Pris for gæster:

Kr. 50,-                                                     Kr. 65,-

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 13. maj 2009 – gerne før.

 

BEMÆRK:    Parkeringsreglerne på Frederiksberg er blevet lempet! 

                        Se venligst under punktet INFORMATIONER.

 

Tilmelding til de annoncerede arrangementer kan ske således:

 

1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Bakkebo 43, 3550 Slangerup,

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 47 33 36 31

3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).  - Angives antallet af smørrebrød ikke, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

 

 

I N F O R M A T I O N E R:

 

Vedr.: Kontingent

Med dette årets første medlemsbrev følger også en nytårshilsen fra selskabets kasserer, nemlig en udfyldt indbetalingsblanket.

Kontingentsatserne er uændret kr. 110,00 for enkeltmedlemskab og kr. 175,00 for par.

Der er flere måder at betale kontingent på, så derfor vedlægges betalingsvejledningen, som bedes læst og fulgt nøje.

 

Vedr.: Center for Østrigsk-Nordiske Kulturstudier (CØNK)

Det er med beklagelse, at det må meddeles, at Center for Østrigsk-Nordiske Kulturstudier er blevet nedlagt pr. 1. januar 2009. Det er ærgerligt, for Dansk-Østrigsk Selskab har haft megen glæde af samarbejdet med Wolf Wucherpfenning og Karin Bang gennem årene.

 

Vedr.: Parkeringsreglerne på Frederiksberg

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har pr. 1. januar 2009 vedtaget 2-timers parkeringszone. Man kan altså nu holde gratis to timer, så husk at indstille parkeringsskiven. Begrænsningen gælder mandag-fredag kl. 8-20 og lørdag kl. 8-15. Har man behov for mere parkeringstid kan man købe en 1-dags licens, som er udformet som en skrabebillet. Man skraber selv dato, måned og år. 1-dags licensen koster 35 kr.

 

På grund af disse lempelser har bestyrelsen besluttet, at vi kan gå tilbage til de ”gamle” tider for vore arrangementer, når disse finder sted i Medborgerhuset på Danasvej, dvs. kl. 19 og kl. 15.

 

 

På gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

 

Annelise Dittmer og Hanne Bruun