Kære medlemmer og venner af Østrig!

 

                                                                                                                                 

    Januar 2011

 

Selv om vi allerede er et godt stykke henne i 2011, ønsker bestyrelsen jer alle et rigtig godt nytår! Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år uden alt for mange problemer med snemasserne.

 

Bestyrelsen har planlagt nogle arrangementer, som vi håber, I vil synes om, og vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i løbet af foråret.

 

Vi indleder 2011 med et par besøg fra det officielle Østrig i Danmark.

 

 

 

 

 

 

BESØG AF ØSTRIGS HANDELSRÅD I DANMARK: FRU EVA MARIA FREI

Onsdag, den 23. februar 2011 - kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 3

 

Vi får denne aften besøg af Østrigs handelsråd i Danmark. Fru Eva Frei vil tage udgangspunkt i samhandlen mellem Danmark og Østrig. Hun vil blandt andet fortælle om den østrigske ambassades arbejde for at fremme østrigsk erhvervsliv i Danmark og om de små forskelle, der ind imellem kan skabe undren, når østrigere og danskere mødes. Foredraget foregår på dansk.

 

Det skal nok blive en interessant aften, der uden tvivl vil kunne give indblik i aktuelle forhold fra virkelighedens verden. Vi håber derfor, at I vil møde talrigt op, så vi igen kan få en af vore sædvanlige hyggelige sammenkomster.

 

 

Pris for medlemmer:

Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød) kr. 55,- (1 stk. smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1 stk. smørrebrød)

 

 

Bindende tilmelding allersenest mandag den 21. februar 2011 – meget gerne før.

 

 

 

 

 

 

„EU-ERWEITERUNG. CHANCE FÜR EUROPA“

Onsdag den 30. marts 2011 - kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 2

 

Bestyrelsen havde håbet, at vi denne aften kunne få besøg af ambassadør Daniel Krumholz. Han vil imidlertid være bortrejst på dette tidspunkt.

 

Ambassadør Krumholz’s stedfortræder, gesandt BR Mag fru Elisabeth Riederer, vil imidlertid meget gerne komme denne aften. Hun har tilbudt at holde et kort foredrag om EU-udvidelsen under temaet „EU-Erweiterung. Chance für Europa“. Foredraget foregår på tysk.

 

Vi vil således også denne aften få lejlighed til at høre lidt om aktuelle forhold i verden set med østrigske øjne. Også denne aften håber vi at se rigtig mange af jer.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød) kr. 55,- (1stk.smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1stk.smørrebrød)

 

Bindende tilmelding allersenest mandag den 28. marts 2011 – meget gerne før.

 

 

Generalforsamling

 

Fredag den 29. april 2011 - kl. 19:00 

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 2

 

Dagsorden efter vedtægterne:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.  Fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår.

5.  Valg til bestyrelsen.

6.  Valg af revisorer samt revisorsuppleant.

7.  Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.

 

På valg til bestyrelsen er: Freddy Rylander, Annelise Dittmer, Pernille Hoffmann.

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest mandag den 28. februar 2011.

Vi vil gerne opfordre til, at så mange af jer som overhovedet muligt vil møde op på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil meget gerne have mulighed for at drøfte med jer medlemmer, hvilke ønsker og idéer, I måtte have med hensyn arrangementer i foreningen. Det er jo jeres forening! Så har nogen af jer kommentarer og/eller idéer, eventuelt specielle emner, I kunne tænke jer at tage op, er det jo netop ved generalforsamlingen, der er mulighed for at komme frem med dem. – Hvordan skal fremtiden i Dansk-Østrigsk Selskab være?

Efter generalforsamlingen hygger vi os sammen med smørrebrød og østrigsk vin under de sædvanlige hyggelige former. Endvidere har bestyrelsen planlagt at vise en video fra ORF med titlen Städte der Genüsse: Wien“ - 

 (Die Wiener Küche ist, neben der römischen, die einzige Küche der Welt, die nach der Hauptstadt eines Landes benannt wurde. - Und: Sie ist das Küchenerbe der Donaumonarchie.

 Tafelspitz

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis, men priser for det øvrige er:

 

Pris for medlemmer:          Kr. 70,- (2 stk. smørrebrød), kr. 45,- (1 stk. smørrebrød)

Pris for gæster:                  Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød), kr. 65,- (1 stk. smørrebrød)

Bindende tilmelding til traktementet allersenest onsdag den 27. april 2011 - gerne før.

 

 

 

SOMMERAFSLUTNING

Lørdag, den 28. maj 2011 – kl. 14:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 2

 

Seefestspiele Mörbisch havde i 2010 operetten ”Zarewitsch” på programmet. Ud over kærlighedshistorien, som udspiller sig med den unge russiske tronfølger som hovedfigur, kan vi nyde den østrigske komponist Franz Lehars dejlige musik med bl.a. følgende sange ”Es steht ein Soldat am Wolgastrand”, ”Dich nur allein, nenn’ ich mein”, ”Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai?” og andre dejlige sange, som vi kan nynne videre på under traktementet, som denne eftermiddag vil bestå af kaffe/te og kage – og måske et lille glas dertil.

 

Pris for medlemmer:      Kr. 65,-                              Pris for gæster:     Kr. 85,-

 

 

Bindende tilmelding allersenest onsdag den 25. maj 2011 - gerne før.

 

Tilmelding til arrangementerne kan ske således:

 

1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 47 33 36 31

3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).  Afbud bedes så vidt muligt foretaget senest kl. 08:00 på dagen for arrangementet.

 

Angives antallet af smørrebrød ikke, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

 

 

I N F O R M A T I O N E R:

 

Vedr.: Kontingent

Med dette årets første medlemsbrev følger også nytårshilsenen fra selskabets kasserer, nemlig en udfyldt indbetalingsblanket.

På baggrund af forhøjet lokaleleje blev kontingentsatserne ved generalforsamlingen 2010 fastsat til kr. 130,00 for enkeltmedlemskab og kr. 205,00 for par.

Der er flere måder at betale kontingent på, så derfor vedlægges betalingsvejledningen, som bedes læst og fulgt nøje.

 

Offentlige transportmuligheder til Valby Kulturhus:

Med placeringen ved Toftegårds Plads har Valby Kulturhus god adgang til den kollektive trafik.

På Toftegårds Plads ad Vigerslev Allé finder man buslinjerne 1A, 4A og 133.

På Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man buslinjerne 16E, 18 og 132.

Ca. 5-10 minutters gang fra Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man Valby Station, hvor man kan benytte S-togslinjerne: B Holte-Høje Tåstrup, C Klampenborg-Ballerup og H Farum-Frederikssund.

 

Parkeringsmuligheder

Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Indkørsel til parkeringspladserne fra Gl. Køge Landevej.

 

Den danske ambassades hjemmeside

Vi erindrer om den danske ambassades hjemmeside, hvor der kan findes mange ting af interesse og muligvis også nytte, når man agter sig til Østrig. Der kan f.eks. findes navne og adresser på relevante foreninger, der muligvis kunne være af interesse. Bl.a. adresse på vort søsterselskab Østrigsk Dansk Selskab, hvor vi i hvert fald til hver en tid er velkomne. Adressen til ambassadens hjemmeside gentager vi for god ordens skyld her:

http://www.ambwien.um.dk/da/menu/Borgerservice/Praktisk_information/Foreninger/

 

 

 

 

På hjerteligt gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

 

Annelise Dittmer og Hanne Bruun