Kære Medlemmer og Venner af Østrig!

I disse sommermåneder er det hyggeligt at se tilbage på en dejlig forårssæson, hvor vi lagde ud i januar med en dejlig film om Franz Liszt ”Das Konzert bin ich”. Filmen var et rigtig godt supplement til Sten Høgels foredrag sidste efterår.

 

I marts måtte vi desværre i sidste øjeblik lave om på programmet.  Aftenen blev reddet af Freddy Rylander, der i hast fandt en herlig gammel østrigsk film, ”Hallo Dienstmann” med gode gamle østrigske kunstnere. Filmen gjorde stor lykke, og vi fik alligevel en hyggelig aften.

 

Efter generalforsamlingen, der som sædvanlig forløb stille og roligt, så vi en video, hvor Sir Peter Ustinov viste rundt i og omkring Schloss Schönbrunn.  Det var en smuk og hyggelig oplevelse.

 

Forårssæsonen sluttede på festlig vis med et veloplagt besøg af Hørsholm Korets Lillekor. Med dejlige sange i øret kunne vi gå på sommerferie. Vi kunne godt have været flere til dette dejlige arrangement, men de, der var til stede havde en vidunderlig eftermiddag.

 

Efter dette lille tilbageblik ser vi nu fremad mod efteråret. Som I kan se af det medfølgende brev, lægger vi i år ud med et ekstra arrangement i Café MÆT med wienersange, men herefter følger som sædvanlig arrangementerne i oktober, november og december. Desværre er arrangementerne i november og december ikke helt på plads, men det betyder, at I kan glæde jer til endnu et brev fra os i løbet af efteråret.

 

 

WIENERBØRN – BARNDOM I KRIGENS SKYGGE

Onsdag den 24. oktober 2012 – kl. 19:00

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby – 3. sal lokale 2

Ved det første ordinære arrangement skal vi møde forfatteren til bogen om wienerbørnene, Susanne H. Knudsen, som vil fortælle om sit arbejde med bogen, som udkom i foråret. Flere af os kender eller har kendt personer, der har været wienerbørn i Danmark og nogle af jer har måske købt og læst bogen. Der vil derfor denne aften være lejlighed til at høre Susanne Knudsens egen beretning om baggrunden for hendes interesse for emnet og om det arbejde, der ligger til grund for bogen. Det bliver helt sikkert en interessant aften. Vi håber at se jer i stort tal. - Som sædvanlig slutter vi aftenen med hyggeligt samvær med smørrebrød og vin.

 

 

 

 

Pris for medlemmer:

Kr. 90,- (2 stk. smørrebrød) kr. 65,- (1 stk. smørrebrød)

Pris for gæster:

Kr.110,- (2 stk. smørrebrød) kr. 85,- (1 stk. smørrebrød)

 

Bindende tilmelding allersenest mandag den 22. oktober 2012 – meget gerne før.

 

Tilmelding til arrangementerne kan som sædvanligt ske således:

1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 29 23 45 99

3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).  Afbud bedes så vidt muligt foretaget

Senest kl. 08:00 på dagen for arrangementet.

Angives antallet af smørrebrød ikke, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristen, men tilmeld jer gerne før.

Tilmeldingen er som nævnt bindende. Dersom foreningen ikke har modtaget noget afbud, vil kassereren fremsende en opkrævning for prisen for det pågældende arrangement.

 

Offentlige transportmuligheder til Valby Kulturhus:

Med placeringen ved Toftegårds Plads har Valby Kulturhus god adgang til den kollektive trafik.

På Toftegårds Plads ad Vigerslev Allé finder man buslinjerne 1A, 4A og 133.

På Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man buslinjerne 16E, 18 og 132.

Ca. 5-10 minutters gang fra Toftegårds Plads ad Toftegårds Allé finder man Valby Station, hvor man kan benytte S-togslinjerne: B Holte-Høje Tåstrup, C Klampenborg-Ballerup og H Farum-Frederikssund.

 

Parkeringsmuligheder

Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Til parkeringspladserne på Toftegårds Plads er der indkørsel fra Gl. Køge Landevej.

 

 

På glædeligt gensyn!

 

Mange venlige hilsener

DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB

Hanne Bruun