Historik

HISTORIK


Formænd i Dansk-Østrigsk Selskab 


Landsretssagfører Per Federspiel  1950 – 1954

Generalkonsul B. Husted-Andersen  1954 - 1975

Landsretssagfører Per Federspiel  1975 – 1979

Professor Karl Hyldgaard-Jensen  1979 – 1987

Universitetslektor Arne Dittmer 1987 – 2000

Lektor Gert Rebernik 2000 – 2002

Redaktør Kuno Malinowski  2002 – 2005

Kontorfuldmægtig Freddy Rylander  2005 – 2011

Direktionssekretær Hanne Bruun  2011 – 

           

Der har været diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Østrig siden 1600 tallet, men i de forløbne mange år har der også været andre relationer imellem de to nationer, såvel litterært som kunstnerisk og arkitektonisk. Siden indtraf der imidlertid begivenheder, der befordrede forbindelser på det mere jordnære plan, såsom den storstilede indsats for at hjælpe de syge og sultne børn i Wien efter såvel 1. som 2. verdenskrig. I Østrig betyder begrebet ”Wienerbørn” stadig meget i folks bevidsthed.


Allerede efter 1. verdenskrig var der blevet oprettet en forening i Wien, der kaldte sig ”Den Danske Klub”. Den eksisterede fra 1921 til 1938. I Danmark var der – ligeledes kort efter 1. verdenskrig blevet oprettet en forening blandt de herboende østrigere under navnet ”Austria”. Unge østrigere i København dannede senere deres egen forening ”Østrigsk-Dansk Forening” og gjorde sig fri af moderforeningen, som senere helt forsvandt. I tæt samarbejde med det østrigske turistbureau i København og den daværende Danske Klub i Wien uddybede og intensiverede den nye unge forening forbindelserne mellem de to lande. Selv efter 1938 fortsatte foreningen sin virksomhed og intensiverede plejen af østrigsk kultur og tradition. Endda under den tyske besættelse af Danmark formåede foreningen at fortsætte, dog nu delvis i det skjulte.


I den turbulente tid efter 2. verdenskrig var det igen muligt for venner af Østrig at træde offentligt frem og forsøge at genetablere gamle kontakter og oprette nye. Men i Østrig skulle stort set alt bygges op på ny. Landet var forarmet og behøvede hjælp til at komme på fode igen. Den 16. juni 1950 mødtes så en række fremtrædende personligheder fra det politiske liv i Danmark, men også fra det kulturelle liv og forretningslivet. Forsamlingen vedtog at grundlægge DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB.


Ved den efterfølgende konstituerende generalforsamling kom bestyrelsen til at bestå af højt rangerende personligheder i det danske samfund. Således blev landsretssagfører Per Federspiel selskabets første formand og den senere statsminister H.C. Hansen næstformand. Generelt bestod såvel den første bestyrelse som mange efterfølgende bestyrelser af betydende personligheder fra det politiske liv og fra universitetsverdenen. Også flere af den tids kunstnere var aktive i bestyrelsen i de tidlige år.


I mange år havde selskabet mange medlemmer og var meget aktivt. Selskabet havde bl.a. mulighed for at yde støtte til udveksling af musikstuderende, til feriekurser for udenlandske studerende, formidle stipendier til danske studerende i Østrig m.m. Endvidere kunne selskabet på baggrund af sit store netværk inden for universitetskredse få besøg af berømte østrigske forfattere eller andre personligheder inden for kulturlivet. Også en velvillig støtte fra såvel Østrigs ambassade som turistforeningen var en stor hjælp til gennemførelse af spændende arrangementer.


Mange år er gået, siden DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB kom til verden, og meget i samfundet er forandret. Antallet af medlemmer er ikke, hvad det var en gang, men der vises for tiden stigende interesse for foreningen og en mindre tilgang af medlemmer er et håndgribeligt tegn herpå. Bestyrelsen og medlemmerne i DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB ser det stadig som den vigtigste opgave at tage vare på forbindelsen mellem Danmark og Østrig og fortsat udbygge og styrke de gode relationer også på det mere personlige plan.


Dansk-Østrigsk Selskab